Общинска избирателна комисия Белене


РЕШЕНИЕ
№ 47-МИ
Белене, 22.09.2019

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в избирателните райони на Община Белене и утвърждаване списъците на резервните членове за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10. 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т.5 и чл. 89, ал. 1 на Изборния кодекс; и постъпило предложение от Кмета на Община Белене, заведено с вх. № 12/20.09.2019 г. в ОИК Белене за назначаване на СИК в избирателните райони в Община Белене  и списъка на резервните членове на СИК.

ОИК Белене

РЕШИ:

Назначава секционните  избирателни комисии в избирателните райони в Община Белене и утвърждава списъка на резервните членове както следва:

         

№ на СИК

Трите имена

Длъжност в комисията

     

150300001

Мария Иванова Линова

Председател

     

гр.Белене       

Румяна Николаева Мънева

Зам.- председател

     

 

Десислава Йосифова Генова

Секретар

     

 

Екатерина Атанасова Абаджиева

Член

     

 

Грета Николаева Ангелова

Член

     

 

Мария Петрова Коева

Член

     

 

Сашка Михайлова Бонова

Член

     

 

Гьонюл Ялчинова Солакова

Член

     

 

Цветелин  Парашкевов Гулев

Член

     

 

 

 

     

№ на СИК

Трите имена

Длъжност в комисията

     

150300002

Росица Михайлова Иванова

Председател

     

гр.Белене

Диана Маринова Тодорова

Зам.- председател

     

 

Айдън Юсменов Акманов

Секретар

     

 

Цветелина Славева Антонова

Член

     

 

Ирина Цветанова Тодорова

Член

     

 

Галина Цветанова Иванова

Член

     

 

Десислава Пламенова Торторикова

Член

     

 

Любов Атанасова Ангелова

Член

     

 

Любомир Петров Мънев

Член

     

№ на СИК

Трите имена

Длъжност в комисията

     

150300003

Лидия Петрова Дулева

Председател

     

гр.Белене

Евелина Здравкова Веселинова

Зам.- председател

     

 

Галя Росенова Павлова

Секретар

     

 

Елена Маева Христофорова

Член

     

 

Албена Михайлова Данева

Член

     

 

Сашка Славова Бучева

Член

     

 

Ангелина Петрова Матова

Член

     

 

Себайдън Юсменов Акманов

Член

     

 

Елка Тодорова Мънева

Член

     

№ на СИК

Трите имена

Длъжност в комисията

     

150300004

Росица Иванова Динова

Председател

     

гр.Белене

Мария Цветанова Пейзанова

Зам.- председател

     

 

Ася Владимирова Тонева

Секретар

     

 

Дилянка Борисова Братанова

Член

     

 

Маргарита Йосифова Добранчева

Член

     

 

Анелия Симеонова Грунчева

Член

     

 

Мария Иванова Голанчева

Член

     

 

Лиляна Тодорова Гугучева

Член

     

 

Мая Йорданова Деспотова

Член

     

№ на СИК

Трите имена

Длъжност в комисията

     

150300005

Николай Петров Андреев

Председател

     

гр.Белене

Антоанета Иванова Иванова

Зам.- председател

     

 

Цветана Атанасова Спасова

Секретар

     

 

Алена Красимирова Босилкова

Член

     

 

Росица Иванова Милинова

Член

     

 

Латинка Петрова Гроздева

Член

     

 

Севгюзал Айдънова Ибрахимова

Член

     

 

Ралица Александрова Ангелова

Член

     

 

Пеца Борисова Василева

Член

     

№ на СИК

Трите имена

Длъжност в комисията

     

150300006

Ема Младенова Иванова

Председател

     

гр.Белене

Любка Александрова Гулева

Зам.- председател

     

 

Анелия Живкова Вендова

Секретар

     

 

Ася Златкова Дулева

Член

     

 

Недка Тодорова Бонова

Член

     

 

Росица Косьова Митева

Член

     

 

Емил Любенов Андреев

Член

     

 

Николина Иванова Симеонова

Член

     

 

Иван Георгиев Ерияшев

Член

     

№ на СИК

Трите имена

Длъжност в комисията

     

150300007

Петър Иванов Господинов

Председател

     

гр.Белене

Елка Павлова Врайкова

Зам.- председател

     

 

Росица Михайлова Мънева

Секретар

     

 

Радка Димитрова Колипаткова

Член

     

 

Мая Ангелова Христофорова

Член

     

 

Дафина Атанасова Станева

Член

     

 

Фатме Мехмедова Мустафова

Член

     

 

Марин Петров Нонов

Член

     

 

Виолета Любенова Иванова

Член

     

№ на СИК

Трите имена

Длъжност в комисията

     

150300008

Магдалена Йосифова Катевска

Председател

     

гр.Белене

Ивайло Петров Господинов

Зам.- председател

     

 

Иваничка Бориславова Владимирова

Секретар

     

 

Красимир Мариянов Мънев

Член

     

 

Людмил Иванов Букев

Член

     

 

Мария Агелова Първанова

Член

     

 

Ферад Алиев Мустафов

Член

     

 

Марийка Маринова Кърчева

Член

     

 

Веска Франчешкова Домозинова

Член

     

№ на СИК

Трите имена

Длъжност в комисията

     

150300009

Наташа Иванчова Георгиева

Председател

     

с.Деков

Анелия Петрова Йорданова

Зам.- председател

     

 

Наталия Цветанова Пачункова

Секретар

     

 

Борислава Любомирова Стефанова

Член

     

 

Анета Любенова Тодорова

Член

     

 

Христина Иванова Йорданова

Член

     

 

Гюнай Феимов Ферадов

Член

     

№ на СИК

Трите имена

Длъжност в комисията

     

150300010

Даринка Николаева Върбанова

Председател

     

с.Татари

Силян Зафиров Митев

Зам.- председател

     

 

Нелка Богомилова Андреева

Секретар

     

 

Красимира Симеонова Димитрова

Член

     

 

Албена Михайлова Любенова

Член

     

 

Михаил Павлов Шанколов

Член

     

 

Дора Петкова Леонова

Член

     

№ на СИК

Трите имена

Длъжност в комисията

     

150300011

Емилия Стефкова Иванова

Председател

     

с.Петокладенци

Стефан Евлогиев Стефанов

Зам.- председател

     

 

Тодор Петров Пироев

Секретар

     

 

Таня Маркова Гацова

Член

     

 

Любомир Веселинов Евлогиев

Член

     

 

Емил Славов Бошнаков

Член

     

 

Магдалена Антонова Симеонова

Член

     

№ на СИК

Трите имена

Длъжност в комисията

     

150300012

Евламбия Ангелова Андреева

Председател

     

с.Кулина вода

Димитър Русалинов Цветанов

Зам.- председател

     

 

Севинч Мехмедова Юлианова

Секретар

     

 

Хризантема Георгиева Божкова

Член

     

 

Кина Христова Басакова

Член

     

 

Емилия Георгиева Димитрова

Член

     

 

Сашка Димитрова Пейчева

Член

     

№ на СИК

Трите имена

Длъжност в комисията

     

150300013

Росица Йосифова Мартинчева

Председател

     

с.Бяла вода

Вилиян Василев Лазаров

Зам.- председател

     

 

Стефка Здравкова Петрова

Секретар

     

 

Диана Ангелова Колева

Член

     

 

Маргарита Любомирова Ангелова

Член

     

 

Сергей Антонов Асенов

Член

     

 

Виолина Маринова Бадева

Член

     

№ на СИК

Трите имена

Длъжност в комисията

     

150300015

Бинчо Михайлов Врайков

Председател

     

гр.Белене

Блага Иванова Ганкова

Зам.- председател

     

 

Антоанета Славева Михайлова

Секретар

     

 

Стефан Лоринов Томов

Член

     

 

Росица Живкова Николова

Член

     

 

Цветомир Тодоров Петков

Член

     

 

Вайдън Алиев Мутиев

Член

     

№ на СИК

Трите имена

Длъжност в комисията

     

150300016

Златка Павлова Пачункова

Председател

     

гр.Белене

Цветан Николаев Динов

Зам.- председател

     

 

Галина Ангелова Терзиева

Секретар

     

 

Николай Василев Драшански

Член

     

 

Любомир Николаев Ангелов

Член

     

 

Елия Пелагиева Йорданова

Член

     

 

Чавдар Йосифов Шкодров

Член

     

 

Анатоли Иванов Абаджиев

Член

     

 

Вероника Ваньова Йорданова

Член

     
           

 

 

 

СПИСЪК

на резервните членове на СИК

 

 

Име, презиме, фамилия

Партия / Коалиция

 

 

1

Иринка Петрова Мънева

ГЕРБ

 

 

2

Емилия Йорданова Николова

ГЕРБ

 

 

3

Йордан Ваньов Йорданов

ГЕРБ

 

 

4

Иван Рафаилов Минчев

БСП

 

 

5

Бистра Маринова Кралева

БСП

 

 

6

Цветана Миткова Господинова

БСП

 

 

7

Мирена Любенова Шанколова

БСП

 

 

8

Аничка Йосифова Янкова

БСП

 

 

9

Антония Георгиева Чоранова

БСП

 

 

10

Анелия Маринова Драганова

БСП

 

 

11

Денис Красимиров Кирилов

ДПС

 

 

12

Михаил Александров Чакъров

ДПС

 

 

13

Нурай Мустафов Яшаров

ДПС

 

 

14

Мустафа Юсуф Солак

ДПС

 

 

15

Севда Иванова Ангелова

ДПС

 

 

16

Слави Иванов Шанколов

ОП

 

 

17

Милена Любенова Маринова

ОП

 

 

18

Илияна Евгениева Илиева

ОП

 

 

19

Анета Петрова Коева

ДБО

 

                     

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валя Маринова Вълкова

Секретар: Галина Пламенова Йосифова

* Публикувано на 22.09.2019 в 18:24 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 111-МИ / 26.11.2019

  относно: Обявяване за общински съветник следващия в листата кандидат на Местна коалиция ГЕРБ (БЗНС, ВМРО,НФСБ).

 • № 110-МИ / 26.11.2019

  относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общинския съветник Петър Иванов Ангелов от Местна коалиция ГЕРБ (БЗНС, ВМРО,НФСБ).

 • № 109-МИ / 05.11.2019

  относно: Обявяване за общински съветник, следващият в листата кандидат на местна коалиция ГЕРБ/БЗНС, ВМРО, НФСБ/.

всички решения