30.10.2023

Решения на ОИК Белене във връзка с проведените избори на I-ви тур 29.10.2023.

01.11.2023

Образец на бюлетина за II тур.

Съгласно решение №1979-МИ от 18.08.2023 г. и протоколно решение от 31.10.2023 г. на ЦИК, ОИК Белене публикува одобрения предпечатен образец на бюлетината за гласуване във втори тур на изборите за кмет на кметство Петокладенци на 05.11.2023 г.

Образец:

Кмет на кметство Петокладенци

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

ПОЛЕЗНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СИК ПО ВРЕМЕ НА МЕСТНИ ИЗБОРИ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА

За коректно попълване на Протоколите, които СИК трябва да предаде за по- нататъшна обработка в ОИК 1503, публикуваме линкове към ЕЛЕКТРОННИ ПРОТОКОЛИ предоставени от ЦИК:

Пояснение: ЕЛЕКТРОНЕН ПРОТОКОЛ= Симулатор за попълване на Протокол или Проверка на примерни данни от изборни резултати, отчетени в СИК.

1. Електронен Протокол за Общински съветници (х)- натиснете ТУК

2. Електронен Протокол за Кмет на Община (х)- натиснете ТУК

Където са раздадени протоколи: приложение №101-МИ-хм и приложение №103-МИ-хм. Да не се попълва частта за машини и могат да се проверяват в електроните версии без машина, защото версията за машина дава грешка.

28.10.2023

ГЛАСУВАНЕТО НА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023 Г- САМО С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ

Информираме всички Секционни избирателни комисии, че на основание Решение на ЦИК № 2819-МИ/ 27 октомври 2023 г.  на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както и на евентуален втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г. гласуването във всички избирателни секции се произвежда само с хартиени бюлетини.

Решение № 2819-МИ София, 27 октомври 2023 г.

14.10.2023

График за обучение на членовете на СИК

График за обучение на членовете на СИК за изборите на 29.10.2023г. в община Белене,

разделени в 2 групи в зависимост от типа на гласуване както следва:

 

група

гласуване с хартиени бюлетини

Местонахождение

№ на секция

Място

на провеждане

Дата и час

на провеждане

с. Кулина вода

с. Бяла вода

с. Татари

с. Петокладенци

СУ“Димчо Дебелянов“-             гр. Белене

-150300012

-150300013

-150300010

-150300011

 

-150300015

 

Зала № 26

в сградата на  Община Белене

 

23.10.2023г.

понеделник

16:00 ч.

 

ПСИК

 

 

-150300017

Зала № 26 

в сградата на  Община Белене

23.10.2023г.

понеделник

16:00 ч.

II група

хартиени бюлетини и машинно гласуване

Местонахождение

№ на секция

Място

на провеждане

Дата и час

на провеждане

с. Деков

кметство

 

ОУ„Васил Левски“-         гр. Белене

          -150300009

 

-150300001

-150300004

-150300005

-150300006

-150300016

 

 

Зала № 26

в сградата на  Община Белене

 

 

23.10.2023г.

понеделник

17:30 ч.

 

СУ„Димчо Дебелянов“-            гр. Белене

-150300002

-150300003

-150300007

-150300008

Зала № 26

в сградата на  Община Белене

23.10.2023г.

понеделник

17:30 ч.

11.10.2023

Съобщение

ОИК БЕЛЕНЕ на основание чл. 234, ал. 1 и ал. 2, чл. 87, ал. 1, т. 1 и чл. 10 ИК и Решение № 2599-МИ/05.10.2023 г. на ЦИК уведомява:

 

1. Избирателна секция № 150300015, намираща се в СУ "Димчо Дебелянов", централен вход на учебното заведение, първи етаж, е определена за упражняване на вота на избирателите с увредено зрение или със затруднение в придвижването.

 

2. Избирателите с трайни увреждания, желаещи да упражнят избирателното си право, могат да подадат заявление с решение на НЕЛК/ТЕЛК за гласуване с подвижна избирателна кутия в срок до 23.10.2023 г. включително.

 

10.10.2023

Съобщение

Съгласно решение №1979-МИ от 18.08.2023 г. и протоколно решение от 10.10.2023 г. на ЦИК, ОИК Белене публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове в община Белене на 29.10.2023 г.

Образци:

Бюлетина за общински съветници

Кмет на община

Кмет на кметство Бяла вода

Кмет на кметство Деков

Кмет на кметство Кулина вода

Кмет на кметство Петокладенци

Кмет на кметство Татари

01.10.2023

Съобщение

ОИК Белене напомня, че съгласно чл.37, ал.1 ИК, избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настояшият им адрес не по-късно от 14 дни преди изброния ден. Краен срок 14.10.2023. Образецът може да се получи в ЦИОГ - Белене.

01.10.2023

Съобщение

Съгласно разпоредбата на чл. 161, ал. 1 от ИК, ОИК Белене напомня, че кандидатите за кмет на община и кметове на кметства, задължително ползват по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията и в това качество до обявяването на резултатите от изборите.  Последна дата на която са регистрирани кандидатите за кмет на община и кметове на кметства е 26.09.2023г., това означава, че от 27.09.2023г. следва да бъдат в неплатен служебен или платен годишен отпуск.

Кандидатите за общински съветници, които заемат държавна служба, задължително ползват отпуск за дните през които в работно време участват в мероприятия на предизборната кампания.  

20.09.2023

Регистрация на кандидатски листи за общински съветници

Общинската избирателна комисия уведомява партиите, коалициите и местните коалиции, че при регистрация на кандидатски листи за общински съветници, към документите, посочени в Приложение № 51-МИ от изборните книжа на ЦИК, следва да представят на електронен носител попълнена таблица в ексел формат, приложена към съобщението.

Файла може да изтеглите от следната връзка:

Файл за регистрация на листи за общински съветници във формтат на EXCEL

16.09.2023

Предстоящо заседание на ОИК Белене

ОИК Белене ще проведе заседание на 16.09.2023 г. от 17:00 ч. за регистрация на входираните заявления на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети.

16.09.2023

Предстоящо заседание на ОИК Белене

ОИК Белене ще проведе заседание на 18.09.2023 г. от 17:00 ч. за регистрация на входираните заявления на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети.

13.09.2023

Формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат

Общинска избирателна комисия Белене напомня, че с Решение № 1994-МИ от 24.08.2023 г.  и  Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г.  Централна избирателна комисия определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Приложение № 1: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – Приложение № 1

Приложение № 2: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.  – Приложение № 2

12.09.2023

КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Общинска избирателна комисия Белене обявява,  че документите за регистрация  на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на  29 октомври 2023 г. ще се приемат до 17.00 часа на 18.09.2023 г. /понеделник/.

09.09.2023

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОИК БЕЛЕНЕ

ОИК Белене  определя непрекъснато работно време на комисията ежедневно от 09:00 до 17:00 часа, включително събота и неделя.

Телефони за връзка:

ОИК1503 - 0885686245

Председател - 0889643466

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 121-МИ / 01.12.2023

  относно: Относно: Упълномощаване на двама членове на ОИК – Белене да представляват ОИК - Белене в Административния съд

 • № 120-МИ / 01.12.2023

  относно: Относно: Приемане График за дежурства на членове на ОИК-Белене във връзка с изпълнението на произтичащите разпореждания и определения на Административен съд – Плевен по повод касационна жалба №7026 от 24.11.2023г. от Мирослав Даниелов Михайлов.

 • № 119-МИ / 01.12.2023

  относно: Постъпило РАЗПОРЕЖДАНЕ № 2545/29.11.2023 от Административен съд -Плевен-VIII състав, по повод постъпила касационна жалба №7026 от 24.11.2023г. от Мирослав Даниелов Михайлов. Председателят, заедно с членовете на ОИК- Белене, обсъдиха предложеното СТАНОВИЩЕ по касационна жалба с вх. № 7026/ 26.11.2023 г. и предложиха допълнителна справка за политически представените членове от МК“ПП-ДБ (СДС)“ в СИК. Членовете на ОИК категорично възразяват на посочените в жалбата обстоятелства за незаконосъобразността на решенията на ОИК, относно избора на Общинските съветници на територията на Община Белене. Към протоколите на СИК няма нито един доказателствен елемент, изразяващ се в особено мнение на членове на СИК или приложени жалби и сигнали към оригиналните протоколи на СИК . ОИК- Белене

всички решения