Общинска избирателна комисия Белене


РЕШЕНИЕ
№ 46-МИ
Белене, 22.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в Община Белене, издигнати от местна коалиция „Обединени земеделци /ПП “Обединени земеделци“ и ПП“ Съюз на демократичните сили“/, за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Белене на 27.10.2019 г.

Постъпило е предложение (Приложение №62-МИ на ЦИК)   с вх. № 5/21.09.2019 г. от местна коалиция „Обединени земеделци“ /ПП “Обединени земеделци“ и ПП“ Съюз на демократичните сили“/, регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Белене на 27 октомври 2019 г. с решение на ОИК - Белене № 26 - МИ от 14.09.2019г., за регистриране на 5 кандидати за общински съветници, издигнати от местна коалиция „Обединени земеделци“ /ПП “Обединени земеделци“ и ПП“ Съюз на демократичните сили“/.

    Предложението е подписано от Емил Петров Михайлов, преупълномощен чрез Мариана Петрова Лазарова - Иванова, упълномощена от Румен Димитров Христов, Председател на ПП „Съюз на демократичните сили“

Към предложението са приложени:   

 1. Заявление-декларация от кандидатите по образец (Приложение №65-МИ на ЦИК) - 5 бр.;
 2. Пълномощно.
 3. Технически носител с таблица в excel формат.

 

Налице са изискванията на чл.417; чл.397, ал.1; чл. 414, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и Решение № 943 - МИ от 02.09.2019г. на ЦИК, за регистрация на кандидатите за общински съветници, издигнати от местна коалиция „Обединени земеделци“ /ПП “Обединени земеделци“ и ПП“ Съюз на демократичните сили“/, за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

 

         Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т.14, във връзка с чл. 414, ал.3 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Белене,

Р Е Ш И:

         Регистрира кандидатската листа за общински съветници, предложена от  местна коалиция „Обединени земеделци“ /ПП “Обединени земеделци“ и ПП“ Съюз на демократичните сили“/ за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Белене на 27 октомври 2019 г.,  както следва :

 1. Емил Петров Михайлов, ЕГН **********
 2. Йосиф Николаев Бонов, ЕГН **********
 3. Иво Райчев Кондров, ЕГН **********
 4. Митко Франчешков Рупов, ЕГН **********
 5. Петър Върбанов Иванов, ЕГН **********

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валя Маринова Вълкова

Секретар: Галина Пламенова Йосифова

* Публикувано на 22.09.2019 в 18:21 часа

Календар

Решения

 • № 111-МИ / 26.11.2019

  относно: Обявяване за общински съветник следващия в листата кандидат на Местна коалиция ГЕРБ (БЗНС, ВМРО,НФСБ).

 • № 110-МИ / 26.11.2019

  относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общинския съветник Петър Иванов Ангелов от Местна коалиция ГЕРБ (БЗНС, ВМРО,НФСБ).

 • № 109-МИ / 05.11.2019

  относно: Обявяване за общински съветник, следващият в листата кандидат на местна коалиция ГЕРБ/БЗНС, ВМРО, НФСБ/.

всички решения