Общинска избирателна комисия Белене


РЕШЕНИЕ
№ 40-МИ
Белене, 22.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на Олег Петров Йорданов като независим кандидат за общински съветник, издигнат от Инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Белене на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е предложение (Приложение №64-МИ на ЦИК)   с вх. №2/20.09.2019 г.  от входящия регистър на кандидатите за общински съветници за регистриране на Олег Петров ЙордановЕГН ********** за общински съветник  в Община  Белене в изборите  за общински съветници  и кметове на 27 октомври 2019 г.

Предложението  е внесено от  Стела Росенова Митрикова, представляваща инициативния комитет.

Към предложението са приложени:

 1. Заявление – декларация (Приложение № 65-МИ на ЦИК)  – 1 бр.;
 2. Технически носител с таблици в excel формат;
 3. Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим

кандидат на хартиен и електронен носител;

 1. Решение №3 за лице, представляващо инициативния комитет.

 

Инициативният комитет е регистриран с  Решение № 12-МИ/12.09.2019 г. на ОИК-Белене.

         Издигането на кандидата е подкрепено от 149 /сто четиридесет и девет/ избиратели, съгласно приложения списък – на хартия и на технически носител, от които 144 /сто четиридесет и четири/ установени коректни записи, съгласно протокол № 018/20.09.19 г. на ТЗ „ГРАО“- гр. Плевен.

Налице са изискванията на чл. 397, ал.1, чл. 413 и чл.414, ал.1,  т. -3 от чл. 416, ал. 1 във връзка с чл. 412, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2017 г. на ЦИК за регистрация на Олег Петров Йорданов като независим кандидат за общински съветник, издигнат от Инициативен комитет в изборите за общински съветници и кметове в Община Белене на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 14 във връзка с чл.414, ал.3 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия Белене,

 

Р Е Ш И:

Регистрира Олег Петров Йорданов, ЕГН ********** като независим кандидат за общински съветник, издигнат от Инициативен комитет в изборите за общински съветници и кметове  на 27 октомври 2019 г.

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валя Маринова Вълкова

Секретар: Галина Пламенова Йосифова

* Публикувано на 22.09.2019 в 18:13 часа

Календар

Решения

 • № 111-МИ / 26.11.2019

  относно: Обявяване за общински съветник следващия в листата кандидат на Местна коалиция ГЕРБ (БЗНС, ВМРО,НФСБ).

 • № 110-МИ / 26.11.2019

  относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общинския съветник Петър Иванов Ангелов от Местна коалиция ГЕРБ (БЗНС, ВМРО,НФСБ).

 • № 109-МИ / 05.11.2019

  относно: Обявяване за общински съветник, следващият в листата кандидат на местна коалиция ГЕРБ/БЗНС, ВМРО, НФСБ/.

всички решения