Общинска избирателна комисия Белене


РЕШЕНИЕ
№ 2-МИ
Белене, 09.09.2023

ОТНОСНО: Разпределяне функциите, отговорностите и задълженията на ОИК – Белене между членовете си, съгласно чл.87, ал.1, т.1 ИК и Решение №2163-МИ / 31.08.2023 г. на ЦИК

 1. Мария Георгиева Ганкова – да отговаря и води  Протоколната книга  и електронните протоколи на ОИК гр. Белене.

 

 1. Марта Ивайлова Венкова – да отговаря и води:

2.1.  Публичните регистри на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. ( по чл. 87, ал.1, т.12 от ИК – „Приложение №46– МИ“);

2.2. Публичен  регистър на коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. (по чл. 87, ал.1, т.12 от ИК – „Приложение №47 – МИ“);

2.3. Публичен  регистър на местните коалиции за

участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. (по чл. 87, ал.1, т.13 от ИК – „Приложение №48 – МИ“);

            2.4. Публичен регистър на инициативните комитети за издигане кандидатура  на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. (по чл. 87, ал.1, т.13 от ИК – „Приложение №49– МИ“);

            2.5. Публични регистри на кандидатите за общински съветници/ кмет на община  и за кметове на кметства (по чл. 87, ал.1, т. 14 от ИК, „Приложение №71-МИ“;

            2.6 Публичен регистър за застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. (по чл. 87, ал.1, т.18 и чл. 122, ал.1 от ИК – „Приложение №76 – МИ“) ;

                        

 1. Бианка Михайлова Генова – да отговаря и води :

3.1. Входящи регистри на партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. ( по чл.87, ал.1, т.12 ИК – „Приложение №37 – МИ“) ;          

3.2. Входящ регистър на местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. ( по чл.87, ал.1, т.13 ИК – „Приложение №38 – МИ“) ;          

3.3. Входящ регистър на инициативните комитети за издигане кандидатурата за независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. ( по чл.87, ал.1, т.13 ИК – „Приложение №45 – МИ“) ;

3.4. Входящ регистър на кандидатите за общински съветници в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. ( по чл.414, ал.4; чл.412,ал.1 и чл.87, ал.1, т.7 ИК – „Приложение №68 – МИ“) ;

3.5. Входящ регистър на кандидатите за кмет на община в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. ( по чл.414, ал.4; чл.412,ал.1 и чл.87, ал.1, т.7 ИК – „Приложение №69 – МИ“) ;

3.6. Входящ регистър на кандидатите за кметове на кметства в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. ( по чл.414, ал.4; чл.412,ал.1 и чл.87, ал.1, т.7 ИК – „Приложение №70 – МИ“) ;

 

 1. Ива Огнянова Кирчева – да отговаря и води:

4.1. Регистър за публикуване на жалбите, сигналите и решенията по тях ;

4.2. Списък на упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции  и инициативни комитети в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. (съгл. чл. 124, ал.4  ИК – „Приложение №77 – МИ“) .

 

 1. Десислава Йосифова Генова - да отговаря и води:

5.1. Дневници за входяща и изходяща поща на Общинската избирателна комисия  за местните избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. ;

 

 1. Златко Франчешков Рупов - да отговаря за информационната обезпеченост на ОИК – Белене.


 2. Еленка Димитрова Маринова – да отговаря за техническата обезпеченост на ОИК – Белене с Общинската администрация.

 

 1. Руска Иванова Квецинска – да отговаря и подържа информационното табло на ОИК, съгласно чл. 87, ал. 2 от ИК.

Председател: Валя Маринова Вълкова

Секретар: Мария Георгиева Ганкова

* Публикувано на 12.09.2023 в 11:32 часа

Календар

Решения

 • № 42-МИ / 18.09.2023

  относно: Относно: Регистрация на Местна коалиция „ГЕРБ /БЗНС, ВМРО/“ за участие в изборите за КМЕТ НА КМЕТСТВО в община Белене на 29 октомври 2023 г.

 • № 41-МИ / 18.09.2023

  относно: Относно: Регистрация на Местна коалиция „ГЕРБ /БЗНС, ВМРО/“ за участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА в община Белене на 29 октомври 2023 г.

 • № 40-МИ / 18.09.2023

  относно: Относно: Регистрация на Местна коалиция „ГЕРБ /БЗНС, ВМРО/“ за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Белене на 29 октомври 2023 г.

всички решения