Заседания

Заседание от дата 05.11.2023 от 22:15 часа.

Решения

№ 113-МИ / 05.11.2023

ОТНОСНО : Решение за определяне членове на ОИК, които да представят Избирателния списък в ГРАО от произведения втори тур на 05.11.2023 г. за изборите за Кмет на кметство село Петокладенци.

№ 112-МИ / 05.11.2023

ОТНОСНО : По постъпило предложение за Решение от Изчислителен пункт към „Информационно обслужване“ АД на Общинската избирателна комисия- Белене , на осн.чл.452 ИК и въз основа на получените данни от протокола на СИК № 150300011, ОИК Белене

№ 111-МИ / 05.11.2023

ОТНОСНО : Приемане на Решение за приключване работата на Изчислителния пункт към ОИК- Белене.

Календар

Решения

  • № 121-МИ / 01.12.2023

    относно: Относно: Упълномощаване на двама членове на ОИК – Белене да представляват ОИК - Белене в Административния съд

  • № 120-МИ / 01.12.2023

    относно: Относно: Приемане График за дежурства на членове на ОИК-Белене във връзка с изпълнението на произтичащите разпореждания и определения на Административен съд – Плевен по повод касационна жалба №7026 от 24.11.2023г. от Мирослав Даниелов Михайлов.

  • № 119-МИ / 01.12.2023

    относно: Постъпило РАЗПОРЕЖДАНЕ № 2545/29.11.2023 от Административен съд -Плевен-VIII състав, по повод постъпила касационна жалба №7026 от 24.11.2023г. от Мирослав Даниелов Михайлов. Председателят, заедно с членовете на ОИК- Белене, обсъдиха предложеното СТАНОВИЩЕ по касационна жалба с вх. № 7026/ 26.11.2023 г. и предложиха допълнителна справка за политически представените членове от МК“ПП-ДБ (СДС)“ в СИК. Членовете на ОИК категорично възразяват на посочените в жалбата обстоятелства за незаконосъобразността на решенията на ОИК, относно избора на Общинските съветници на територията на Община Белене. Към протоколите на СИК няма нито един доказателствен елемент, изразяващ се в особено мнение на членове на СИК или приложени жалби и сигнали към оригиналните протоколи на СИК . ОИК- Белене

всички решения