28.10.2015

Съобщение

ОИК Белене уведомява  избирателите от Община Белене, че на 01 ноември 2015г. ще се произведе втори  тур на изборите за кмет на Община Белене и кмет на кметство Деков.

Избирателите могат да упражнят правото си на глас в същите избирателни секции, в които гласуваха и на 25 октомври 2015 г.

Подвижната избирателна секция също ще работи. Гласувалите избиратели на първи тур в тази комисия, могат да упражнят правото си на глас и на 01 ноември 2015г.

22.10.2015

Съобщение

ОИК Белене уведомява гражданите с изтекъл срок на валидност, повреден или унищожен документ за самоличност (лична карта/зелен паспорт), че могат да гласуват в изборите на 25 октомври 2015 г., след като подадат лично искане в звено ”Български документи за самоличност” при  РУ на МВР гр. Белене за дните от 22 до 24 октомври 2015 г. от 08:30 ч. до 17:30 ч. и на 25 октомври 2015 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Удостоверението, което звено ”Български документи за самоличност” при  РУ на МВР  гр. Белене издава е да послужи само пред Секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден. 

При провеждане на втори тур на месните избори звено ”Български документи за самоличност” при РУ на МВР гр. Белене ще издава нови удостоверения от 27.10.2015 г. по описания по горе начин и време.

16.10.2015

Съобщение

ОИК – Белене уведомява членовете на СИК, застъпници, представители и наблюдатели на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, че обученията на СИК за Местните избори за общински съветници и кметове и Националния референдум, ще се проведат по следния утвърден график:

 

Ден, час

Секция

Отговорни лица - ОИК

16.10. 2015г.

/Петък/

14.00 часа

150300009  с. Деков

150300010  с. Татари

150300011  с. Петокладенци

Дафина Станева

Красимира Петрова

Ина Кирилова

Мая Георгиева

16.10. 2015 г.

/Петък/

14.00 часа

 

150300012  с. Кулина вода

150300013  с. Бяла вода

Магдалена Катевска

Иваничка Владимирова

19.10.2015г.

/Понеделник/

14.00 часа

150300002  СОУ „Д. Дебелянов”

150300003  СОУ „Д. Дебелянов”

150300007  СОУ „Д. Дебелянов”

Магдалена Катевска

Диляна Ерияшева

19.10.2015г.

/Понеделник/

14.00 часа

150300008  СОУ „Д. Дебелянов”

150300015  СОУ „Д. Дебелянов”

Красимира Петрова

Ина Кирилова

 

20.10.2015г.

/Вторник/

14.00 часа

150300001  ОУ „В. Левски”

150300004  ОУ „В. Левски”

Дафина Станева

Мая Георгиева

20.10.2015г.

/Вторник/

14.00 часа

150300005  ОУ „В. Левски”

150300006  ОУ „В. Левски”

150300016  ОУ „В. Левски”

Иваничка Владимирова

Емилия Резекиева

 

Обученията ще се провеждат в залата на Социален патронаж – сграда МВР

 

21.10.2015г.

/Сряда/

10.00 часа

150300017  ПСИК

Валя Вълкова

Мария Спасова

21.10.2015г.

/Сряда/

14.00 часа

 

150300014  Затвора

Валя Вълкова

Мария Спасова

 

Обучението ще се проведе в зала №16 на Общинската администрация.

05.10.2015

Съобщение

ОИК Белене уведомява партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети, че крайния срок за подаване на заявления за застъпници за местни избори 2015г. е 23.10.2015г., до 17:00ч. 

Съгласно чл. 117, ал.1, т. 4 Общия брой  на застъпниците на кандидатска листа на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети не може да бъде по-голям от броя на избирателните секции. В Община Белене образуваните СИК за местни избори 2015г са 16.

Регистрирането на застъпници става със следните бланки:

 1. Приложение 68МИ - Заявление за регистрация на застъпници.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в 1 екземпляр по образец, а така също и на електронен носител в Еxcel формат.

 1. Приложение 69МИ - Предложение за замесващи застъпници.

 Към заявлението задължително се представя списък по образец и на електронен носител в Еxcel формат.

05.10.2015

Съобщение

Общинската избирателна комисия Белене уведомява избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, че могат да гласуват в изборния ден в нарочно определена избирателна секция 150300015 в СОУ „Димчо Дебелянов” на първия етаж в сградата. Пред избирателната секция се поставят табели и други обозначителни знаци на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.

Избирателят гласува в избирателна секция 150300015 след представяне на документ за самоличност и попълва декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

В деня на изборите 25.10.2015г. при необходимост Общината ще осигури транспорт за извозване на хора с увреждания до избирателната секция. Избирателите могат да правят заявки за помощ в изборния ден на

 тел. 0658/3-10-61; 0658/3-10-71 и GSM 0887746450.

             

29.09.2015

Съобщение

Общинската избирателна комисия  Белене, съгласно чл. 37, ал.1 от Изборния кодекс

уведомява избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право на местните избори за общински съветници  и кметове в изборното помещение на 25 Oктомври 2015г, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, трябва да заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 20дни преди изборния ден или до 4 Октомври 2015г. включително.

21.09.2015

Съобщение

ОИК – Белене уведомява, че на 23.09.2015г. от 14.00ч. в зала №16 на Общинската администрация, ще се извърши теглене на жребия за поредните номера в бюлетините на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети в присъствие на представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети.

       Тегленето на жребия се извършва публично и на него може да присъстват и регистрираните кандидати, наблюдатели и представители на медиите.

       Резултат от жребия се обявява с Решение на ОИК на основание чл. 87, ал. 2 от ИК.

18.09.2015

Съобщение

ОИК-Белене ще работи на 19, 20 и 21 Септември 2015 г. /Събота, Неделя и Понеделник/ с пълно работно време от 09.00ч. до 17.00ч.

Във връзка с крайния срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи на 22.09.2015г. /Вторник/, ОИК ще работи от 09.00ч. до 18.00 ч.

16.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Белене уведомява, че крайния срок за подаване на заявления за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес е 10 октомври 2015г.

13.09.2015

Съобщение

ОИК Белене уведомява, че при регистрацията на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. не се изисква представяне на свидетелство за съдимост от кандидатите. В този смисъл е и Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК.

Проверката на кандидатите се извършва служебно от ЦИК съгласно Решение № 2000-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК

13.09.2015

Съобщение

ОИК  Белене уведомява, че за извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК от ОИК е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат.

Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа. В случаите, при които документа за самоличност на кандидат е издаден след 24 април 2015 г., както и за сверяване на настоящия адрес на кандидатите, ОИК извършва служебна проверка в регистрите на населението в съответната община.

Предоставянето на личните данни и проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

11.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия (ОИК) - Белене, извършва регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в местните избори на 25 Октомври 2015г. до 18:00ч. на 14 Септември 2015г.

ОИК работи в Зала №16 на Община Белене, от 09:00ч. до 18:00ч.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 122 / 03.11.2015

  относно: Пренареждане на кандидатската листа за общински съветници на МК „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ”

 • № 121 / 02.11.2015

  относно: Обявяване резултатите от втори тур на изборите за кмет на кметство Деков проведените на 01 ноември 2015 г.

 • № 120 / 02.11.2015

  относно: Обявяване резултатите от втори тур на изборите за кмет на Община Белене проведените на 01 ноември 2015 г.

всички решения