Общинска избирателна комисия Белене


РЕШЕНИЕ
№ 115-МИ
Белене, 08.11.2023

ОТНОСНО: Необходимостта от отваряне на помещението, в което се съхраняват изборните книжа, наложена от ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2034/08.11.2023г. на Административен съд – Плевен На основание Решение № 1750/10.03.2023г и Решение № 2653/12.10.2023г ОИК Белене

РЕШИ:
В изпълнение на цитираните решения, Председателят на ОИК- Белене се задължава да информира Общинската администрация за необходимостта от отваряне на помещението, в което се съхраняват изборните книжа от произведените избори на 29.10.2023г и за предоставяне на изискуемите от съда документи.

Председател: Валя Маринова Вълкова

Секретар: Мария Георгиева Ганкова

* Публикувано на 08.11.2023 в 19:07 часа

Календар

Решения

  • № 121-МИ / 01.12.2023

    относно: Относно: Упълномощаване на двама членове на ОИК – Белене да представляват ОИК - Белене в Административния съд

  • № 120-МИ / 01.12.2023

    относно: Относно: Приемане График за дежурства на членове на ОИК-Белене във връзка с изпълнението на произтичащите разпореждания и определения на Административен съд – Плевен по повод касационна жалба №7026 от 24.11.2023г. от Мирослав Даниелов Михайлов.

  • № 119-МИ / 01.12.2023

    относно: Постъпило РАЗПОРЕЖДАНЕ № 2545/29.11.2023 от Административен съд -Плевен-VIII състав, по повод постъпила касационна жалба №7026 от 24.11.2023г. от Мирослав Даниелов Михайлов. Председателят, заедно с членовете на ОИК- Белене, обсъдиха предложеното СТАНОВИЩЕ по касационна жалба с вх. № 7026/ 26.11.2023 г. и предложиха допълнителна справка за политически представените членове от МК“ПП-ДБ (СДС)“ в СИК. Членовете на ОИК категорично възразяват на посочените в жалбата обстоятелства за незаконосъобразността на решенията на ОИК, относно избора на Общинските съветници на територията на Община Белене. Към протоколите на СИК няма нито един доказателствен елемент, изразяващ се в особено мнение на членове на СИК или приложени жалби и сигнали към оригиналните протоколи на СИК . ОИК- Белене

всички решения